Fore Golf

Kalajoen Hiekkasärkillä osoitteessa Merisärkäntie 12, 85100 Kalajoki.

Fore Golf tarjoaa asiakkailleen loistavat puitteet golfin tavoitteelliseen harjoitteluun, aidon tuntuiseen pelaamiseen sekä mukavaan ajanviettoon.

Maailman tarkimmaksi arvostettu Trackman 4 simulaattori tarjoaa sinulle uskomattoman aidontuntuisen grafiikan pelaamiseen, lukuisia tietoja lyönneistäsi ja auttaa sinua treenaamaan swingit kuntoon!

Fore Golfin tiloissa voit pelata säällä kuin säällä, yhdessä ystävien kanssa tai yksin. Tiloihin on tervetulleita kaikki aloittelevista pelaajista ammattilaisgolffareihin. Olemme auki ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä. Ajanvaraus tapahtuu nettisivujemme kautta. Tiloissamme on käyttöohjeet ja henkilökuntaa ei ole paikan päällä. Tarvittaessa opastamme soittamalla numeroon 0407654740. Asiakaspalvelu on avoinna 24/7.

Tiloistamme löydät lainakäyttöön vuoron ajaksi Wilson golfbägin oikeakätisillä mailoilla, golfpalloja sekä tiitikut, joten simulaattoriin tuleminen on helppoa - Varaa aika netistä ja saavu paikalle! Golfsimulaattorissa on helppo tutustua golffaamiseen. Uuteen lajiin tutustuminen on mukavaa rauhallisessa ympäristössä, etkä tarvitse omia golffausvarusteita.

Oleskelutilassa voit nauttia eväitä ja seurata muiden lyöntejä. Wc on pelaajien vapaassa käytössä. Tervetuloa pelaamaan, nauttimaan ja treenaamaan!

Fore Golf

Merisärkäntie 12, 85100 Kalajoki

Avoinna 24/7

0407654740

info@foregolfkalajoki.fi


Palveluehdot

Fore Golf -verkkosivusto on Fore Golfin tuottama verkkopalvelu, jonka kautta vuokrataan Fore Golfin tilassa olevan golfsimulaattorin käyttöä.

Sopijapuolet - Sopimuksen osapuolina ovat tilan varannut asiakas sekä Fore Golf. Sopimus muodostuu, kun henkilö tai yritys (asiakas) varaa tilan käyttöönsä.

Asiakkaan oikeudet - Asiakkaalla on oikeus tilan, irtaimiston ja laitteiden käyttöön vuokraamanaan aikana. Asiakkaalla on oikeus tuoda tilaan omia harjoitteluun liittyviä puhtaita välineitä sekä omia juomia ja eväitä. Asiakkaalla on oikeus päästää tilaan muita henkilöitä vuokraamanaan ajankohtana, ollessaan itse paikalla. Asiakkaalla on oikeus kuvata tiloissa ja julkaista materiaalia ilman erillistä lupaa palveluntarjoajalta.

Palveluntarjoajan oikeudet - Palveluntarjoajalla on oikeus valvoa tilaa ja sen käyttöä kameroilla. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää kameravalvonnalla saatua tietoa laadunvalvonnassa, omassa tuotekehityksessä ja mahdollisissa vahinkotilanteissa. Palveluntarjoajalla on oikeus perua varattu aika teknisistä tai muista ongelmista johtuen. Palveluntarjoajalla on oikeus perua varattu aika muista syistä, mikäli se tehdään 12h ennen vuokrauksen ajankohtaa. Palveluntarjoajalla on oikeus olla tilassa läsnä myös varausten aikana. Palveluntarjoajalla on oikeus velvoittaa asiakasta ylimenevästä ajasta.

Asiakkaan velvollisuudet - Asiakkaan velvollisuus on jättää tila siistiin kuntoon sekä omat jäljet tulee siivota. Mikäli tilassa esiintyy puutteita tai sotkua, asiasta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian palveluntarjoajalle. Mikäli tilan kalusteille, laitteille tai irtaimistolle koituu vahinkoja, niistä tulee ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajan velvollisuudet - Palveluntarjoajan velvollisuus on huolehtia tilojen yleisestä siisteydestä. Palveluntarjoajan tulee huolehtia, että laitteet ja kalusto ovat hyvässä kunnossa. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa asiakkaalle, mikäli hänen aikansa joudutaan perumaan tai siirtämään.

Korvausvelvollisuus - Asiakas on korvausvelvollinen omista ja muiden tilaan päästämiensä henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Asiakas on korvausvelvollinen koituvista siivouskuluista, mikäli tilaa ei ole jätetty siistiin kuntoon.

Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), mikäli laitteet eivät toimi ja niitä ei saada korjattua 30 min kuluessa vuokrauksen alkamisesta. Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), mikäli asiakkaan aika joudutaan palveluntarjoajan toimesta peruuttamaan. Palveluntarjoaja on korvausvelvollinen (varausmaksun palautus), jos tila ei ole käytettävissä tai pääsy sinne on estynyt.

Tilassa golffaaminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakkaan tulee huomioida, että toimitila on pääsääntöisesti miehittämätön. Fore Golf ei vastaa henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle tai tämän omaisuudelle. Asiakas vastaa itse vakuutuksistaan.

Pidätämme oikeuden muutoksiin palveluehdoissa.

Tietosuojaseloste asiakastietojen käsittelystä

Fore Golf:in EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 27.10.2021.

1 Rekisterinpitäjä
Fore Golf
y-tunnus 3202217-5
Merisärkäntie 12
85100 Kalajoki
p. 040 7654 740

2 Tietosuojavastaava
Tommi Karjula

3 Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4 Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Fore Golfin asiakkaiden henkilötietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut vaadittavat tiedot asiakassuhteen luomiseen.
Henkilötietoja säilytetään kunnes asiakas ne poistaa tai, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.)